Cẩu tháp 5013 Hòa Phát – Thiết bị Hòa Phát

Cẩu tháp 5013 Hòa Phát

HÌNH DÁNG TỔNG QUAN

cau-thap-5013-1

BIỂU ĐỒ TẢI TRỌNG

cau-thap-5013-2

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

cau-thap-5013-3

Cụm thiết bị chính

mota-1-cau-thap-model-hpct(1)

Vui lòng điền các thông tin để hỏi giá

Thông tin cơ bản *

Liên hệ *

Nội dung *

Chứng minh bạn không phải robot*

captcha