Cẩu tháp HPCT 6516 Hòa Phát – Thiết bị Hòa Phát

Cẩu tháp HPCT 6516 Hòa Phát

Cụm chi tiết chính

mota-1-cau-thap-model-hpct(1)

HÌNH DÁNG TỔNG THỂ

 

mota1-cau-thap-6516

BIỂU ĐỒ TẢI TRỌNG

mota-2-cau-thap-6516

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CẦU THÁP

mota-3-cau-thap-6516

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CẦU THÁP

mota-4-cau-thap-6516

Vui lòng điền các thông tin để hỏi giá

Thông tin cơ bản *

Liên hệ *

Nội dung *

Chứng minh bạn không phải robot*

captcha