Máy phát điện Airman – Thiết bị Hòa Phát

Máy phát điện Airman

mota2-may-phat-dien-TSURUMI mota3-may-phat-dien-TSURUMI

Nếu sử dụng điện áp khác ngoài điện áp đã nêu ở trên thì hãy liên hệ với chúng tôi.

Tổng chiều dài trong dấu ngoặc của SDG 500S – 800S là kích thước không vỏ.

Mức áp xuất âm thanh chỉ để tham khảo, việc tính toán phải dựa trên mức công suất của âm thanh để cách các máy khác 7m và ở chế độ không tải

Vui lòng điền các thông tin để hỏi giá

Thông tin cơ bản *

Liên hệ *

Nội dung *

Chứng minh bạn không phải robot*

captcha